Barcelona
07
Nov.
Curs: "Més enllà del gènere. Incorporem la perspectiva interseccional"
L'ETNOGRàFICA. ANTROPOLOGIA PER A LA TRANSFORMACIó SOCIAL
Fecha: 07 Nov./19 Dic.  |  Horario: 18:00  |  Lugar: La Bonne. Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison  |  c. Sant Pere Més Baix, 7  |  Precio: 140€  |  Enlace
Descripció

Si bé el gènere com a categoria d’anàlisi ens ha servit per evidenciar la forma en què el sistema patriarcal construïa i legitimava les desigualtats socials entre homes i dones en base a una suposada ‘diferència sexual’, és una teoria que ha tendit a enfocar a la “dona” com una categoria social indiferenciada. Les feministes negres i decolonials van cridar l’atenció sobre el fet que aquestes teories elaborades des d’occident no estaven donant resposta a les opressions específiques que elles patien, ja que no existeix una dona universal. A la teoria feminista, on quedava l’anàlisi sobre la raça? Als estudis sobre racisme, on quedava el gènere? De quina manera el gènere i la raça configuren la classe social?

Així doncs, la discriminació per raó de sexe/gènere no es pot entendre de forma aïllada. Ser “dona” és una categoria social que es configura i s’experimenta en constant interacció amb d’altres: origen, classe social, color de pell o orientació sexual, capacitats, etc.

Capitalisme, patriarcat i colonialisme s’articulen i actuen de forma conjunta, configurant les identitats socials i les jerarquies de poder que col·loquen a persones i grups en diferents posicions que condicionen les seves oportunitats. En aquest sistema, els privilegis d’uns es sustenten sobre les opressions dels altres, i és per aquest motiu que cal comptar amb teories i metodologies que ens permetin analitzar de forma crítica la realitat social.

La mirada interseccional presta atenció a la forma en què aquests sistemes combinats d’opressió creen les condicions possibles per a la desigualtat, i també ens convida a revisar la pròpia posició; esdevenint una aposta no només metodològica sinó també política.

Contemplar les identitats socials com quelcom construit, complex i canviant ens allunya de concepcions essencialistes, així com dels discursos que naturalitzen la desigualtat social, propiciant apropaments a la realitat més conscients, acurats i crítics.

Amb la voluntat d’afavorir aquest tipus de comprensió, d’anàlisi i de pràctica; aquest curs proposa una introducció a la teoria interseccional des d’un punt de vista teòric per tal de poder aplicar-la en la pràctica. A través de metodologies participatives busquem generar una reflexió que doti d’una mirada crítica, així com proporcionar eines per a l’aplicació, de manera que aquesta sensibilitat pugui ser implementada en projectes, activitats i organitzacions.Objectius

-Conèixer la teoria interseccional, els seus plantejaments teòrics i metodològics, per tal de complexitzar la mirada dels i les professsionals de l’àmbit social.
-Propiciar el debat i la reflexió al voltant dels sistemes que generen opressió/privilegi, així com de la nostra pròpia posició en el sistema, i les seves implicacions.
-Donar eines per a l’aplicació de la perspectiva interseccional en projectes, activitats i estructures.
-Generar bones pràctiques.


Continguts

-Què és la interseccionalitat?
- (Hetero) patriarcat i la perspectiva de gènere. Per què i com anem més enllà?
-Racisme, colonialitat i interseccionalitat. Identitats socials, opressions i resistències
-Gènere, raça i classe social: El capitalisme és intrínsecament racista, colonial i patriarcal
-La interseccionalitat a la pràctica: Taller amb Mariana Olisa
-Eines metodològiques i bones pràctiques


Persones destinatàries

El curs està obert a qualsevol persona interessada en incorporar la perspectiva interseccional, tot i que està especialment orientat a persones que formen part d’entitats, organitzacions i col·lectius i que duen a terme projectes o activitats d’intervenció social, per tal que incorporin aquesta perspectiva a les seves actuacions; així com persones pertanyents a col·lectius.


Total d’hores: 22

Dies i horaris: Els dimarts 7, 14, 21 i 28 de novembre, 12 i 19 de desembre, de 18 a 21 hores; i el dissabte 2 de desembre, de 10 a 14 hores.


Preu, descomptes i inscripció

-El preu del curs és de 140 €
-Per a les persones a l’atur, el preu és de 100 €
-Per inscriure-us heu d’omplir el següent formulari. El termini d'inscripció finalitzarà l'1 de novembre.

Més informació: Si teniu cap dubte ens podeu escriure a l.etnografica@gmail.com

La Almanaka es un proyecto de Pikara Magazine
Para más información agenda@pikaramagazine.com